Ny Video: The Who – ”Ball And Chain”.

Låten är skriven av Pete Townshend och finns med på kommande albumet ”WHO” som finns ute i skivbutikerna den 22 November.

Liked it? Take a second to support Magnus Blomqvist on Patreon!