Ny Video: ”Tobias Forge talks about the beginning and future of Ghost | The Lounge” på YouTube

Lång intervju med en helt omaskerad och väldigt lugn Tobias Forge. Så här har ni aldrig sett honom förut!

Liked it? Take a second to support Magnus Blomqvist on Patreon!