Ny Video:”Justify Rebellion – Act The Fool (Official Music Video)”.

Det jobbas för fullt på ett album. Mer om detta kommer naturligtvis framöver på bloggen.

Liked it? Take a second to support Magnus Blomqvist on Patreon!