Nya recensioner under Januari.

Ett kort smakprov på några av de album som kommer recenseras under Januari.

Pauliné recenserar. Ute 24/1.
Robin recenserar. Ute 24/1.
Peter recenserar. Ute 31/1.
Mattias recenserar. Ute 24 Januari.
Ulf recenserar. Ute 17/1.
Liked it? Take a second to support The Maloik Rock Blog on Patreon!