Öppet brev från Close Up Magazine till alla berörda.

Längst ner i stycket hittar du information om hur du kan hjälpa tidningen att betala av några av sina skulder genom att beställa det allra sista numret.

Liked it? Take a second to support The Maloik Rock Blog on Patreon!