Öppet brev från James Hetfield.

Metallica tvingas ställa in några av de planerade dubbel-spelningarna som var bokade pga James hälsa.

Liked it? Take a second to support Magnus Blomqvist on Patreon!