Oversharing: how Napster nearly killed the music industry | Music | The Guardian

I dagens streaming samhälle är det nästan svårt att komma ihåg att för bara 20 år sedan ville INGEN betala för musik. Då tyckte vi Metallica var riktiga utsugare som inte bjöd på något. I dag 20 år senare är vi glada att någon faktiskt tog fighten.

https://www.theguardian.com/music/2019/may/31/napster-twenty-years-music-revolution

Liked it? Take a second to support Magnus Blomqvist on Patreon!