Pressmeddelande från Ronnie Atkins.

Goda nyheter! Ronnie Atkins berättar i sitt officiella pressmeddelande att han nu är helt frisk från sin cancer! Fantastiska nyheter!

Liked it? Take a second to support Magnus Blomqvist on Patreon!