Pretty Maids ställer in allt planerat fram till februari 2020.

Pretty Maids ställer in hela höstens och början av nästa års planerande konserter. Detta efter att sångaren Ronnie Atkins diagnostiserats med lungcancer. Ronnie sökte tidigare under hösten läkarvård efter att ha haft ont i ryggen under en längre tid. Efter noggranna undersökningar visade det sig att det var lungcancer. Vi på The Maloik Rock Blog önskar Ronnie ett snabbt tillfrisknande.


Till det officiella pressmeddelandet.
Liked it? Take a second to support The Maloik Rock Blog on Patreon!