Promotion Video: ”Sabaton Open Air 2019!

Massor att längta efter när Sabaton Open Air nu släpper en teaser video inför festivalen som kommer att gå av stapeln under 14-18 August.

Liked it? Take a second to support Magnus Blomqvist on Patreon!