Reach nominerade till årets nykomling på 2021 års Manifest Gala!

SOM (Svenska Oberoende Musikproducenter) presenterar nu de nominerade till Manifestgalan 2021.

Manifest är musikpriset som uppmärksammar och premierar artister kontrakterade på oberoende
skivbolag och dessutom vanligen årets stora träffpunkt i indiemusiksverige.
De rådande omständigheterna gör att årets gala genomförs digitalt från den 26 februari 2021. Utöver viss anpassning av formatet så kommer som vanligt utifrån 21 kategorier den bästa oberoende musiken
från det gångna året prisas av en i andan samlad oberoende musikbransch. Länk till den digitala
direktsändningen kommer att hittas via: www.manifestgalan.se

Jurygrupperna på närmare 150 personer har tillsammans lyssnat igenom och bedömt sammanlagt 440
albumproduktioner och 219 musikvideos. Jurygrupperna består av journalister, arrangörer och andra
personer som på olika sätt är verksamma i musikbranschen.

I anslutning till Manifestgalan kommer även seminarierna Manifest Talks om relevanta
musikbranschfrågor att genomföras online, gratis och tillgängliga för alla.

Manifestgalan genomfördes för första gången 2003 och är idag, 18 år senare, ett paraply för olika aktiviteter som involverar, stärker och lyfter fram svenska artister, musikbolag och producenter. Manifest Showcase och seminariedagen Manifestdagen är andra aktiviteter som genomförts under Manifest-paraplyet. Tidigare vinnare och mer information finns på www.manifestgalan.se

Manifest skapades på initiativ av SOM, Svenska Oberoende Musikproducenter. SOM är en ideell förening som samlar över 300 oberoende skivbolag och verkar för att tillvarata medlemmarnas intressen inom upphovsrättsliga frågor, utbilda, samt främja och stärka samarbetet mellan medlemmarna.