Reach sluter nytt Europa avtal med Dragon Productions.

Reach resa tar nya kliv efter att ha slutit nytt avtal för hela Europa med Jörg Düsedau som tidigare haft hand om ett flertal av de största namnen inom hårdrocken s värld. Läs mer i länken nedanför 👇

Liked it? Take a second to support Magnus Blomqvist on Patreon!