Richie Sambora 60 år.

Stort grattis på 60 års dagen säger vi i dag till Richie Sambora. Din musik berör fortfarande massorna även om du numera kör solo. (Se videon längst ner i inlägget)

Liked it? Take a second to support Magnus Blomqvist on Patreon!