Roskilde Festivalen ställer in. Siktar mot 2022.

[ENGLISH VERSION BELOW]

Omsider kom den officielle melding om sommerens restriktioner.

Der bliver ingen Roskilde Festival til sommer.

Aflysningen er meget alvorlig for festivalen, for vores forening og fællesskab. Og den er alvorlig for de kunstneriske miljøer og vækstlagene i kulturen.

Vi er knuste over, at vi ikke får mulighed for at samles igen og bidrage til at genskabe de fællesskaber, som coronaen har ødelagt for så mange.

Vi kan næsten ikke forestille os, hvor fantastisk det bliver at slå portene op til festivalen næste sommer og mødes igen efter så lang tids bedrøveligt fravær.

Lad os sammen holde fast i det!

Har du billet til årets festival, kan du overføre den til 2022. Ønsker du ikke at overføre din billet, kan du få pengene tilbage.

Det er en uvurderlig hjælp for os, hvis du vælger at beholde din billet ved at overføre den til 2022. På den måde hjælper du foreningen bag festivalen gennem den næste meget svære tid.

Vi vender hurtigst muligt tilbage med de præcise omstændigheder for overførsel og refusion.

Behovet for at være sammen om musikken og kunsten vil aldrig nogensinde miste sin betydning.

Vi vil arbejde ekstra hårdt på at give plads til kunsten, frivilligheden og nye kulturoplevelser i den kommende tid.

Tak for al jeres støtte og kærlighed og pas godt på hinanden.

Læs mere her: roskil.de/cancelled

//

We have finally received an official statement about this summer’s restrictions.

There will be no Roskilde Festival this summer.

The cancellation is very serious for the festival, for our charity society and our community. And it is serious for the artistic environments and the growth segments of culture.

We are devastated by the fact that we can’t get together again and contribute to recreating the communities that the corona crisis has destroyed for so many.

We can hardly imagine how fantastic it will be to reopen the gates to the festival next summer and meet again after such a sad and long absence.

Let us hold on that – together!

If you have a ticket to this year’s festival, you can transfer it to 2022. If you do not want to transfer your ticket, you can get a refund.

It is an invaluable help for us if you choose to keep your ticket by transferring it to 2022. In this way, you help the society behind the festival through a very difficult time.

We will get back to you as soon as possible with the exact circumstances of the transfer and refund.

The need to be together to share live music and art will never ever lose its meaning

We will work extra hard to make room for art, volunteering and new cultural experiences in the time to come.

Thank you for all your support and affection and take good care of each other.

Read more here: roskil.de/cancelled