Pressmeddelande

Föreningen Vetenskap och Folkbildning har utsett hårdrocksbandet Sabaton till Årets folkbildare år 2022. Sabaton får priset för att de framställer historiska skeenden på ett bra och korrekt sätt. De ger sin publik mer information än vad som ryms i deras sångtexter.

Det är inte unikt att skildra historiska händelser i sånger. Sabaton är dock medvetna om att de inte är historiker utan förlitar sig på den expertis som finns för att kunna skildra historiska skeenden så korrekt som möjligt. De förstår också att historia är ett ämne där nya upptäckter kan innebära att vad vi vet idag kan ändras.

Sina insikter förmedlar de till sin publik genom möjligheten till fördjupning, både med detaljerade artiklar på bandets hemsida och deras Youtubekanal Sabaton History Channel.

Albumet The War to End All Wars släpptes under 2022 och skildrar första världskriget ur olika aspekter – från soldaters fasor på leriga slagfält till det storpolitiska spelet bakom kulisserna.

Sålunda har bandet under många år fått människor att intressera sig för historia och bättre förstå historia som vetenskap på ett sätt som ingen vanligtvis förväntar sig av musikartister.

”Sabaton kombinerar sin artistgärning med folkbildning på ett helt unikt sätt. I en värld där vi översvämmas av fake news och konspirationsteorier så levereras faktagranskad information från det sista håll många hade väntat sig – ett hårdrocksband,” säger Pontus Böckman, ordförande för Vetenskap och Folkbildning.

För sina insatser som folkbildare erhåller bandet Sabaton Vetenskap och Folkbildnings utmärkelse Årets folkbildare 2022 och en prissumma på 50 000 kronor.

Mer om pristagarna

Sabaton bildades 1999 i Falun och har genom åren genomgått flera förändringar när det gäller vilka som ingår i bandet. Bandets debutalbum Primo Victoria (2005) hade redan då sånger om militärhistoriska händelser och albumet Carolus Rex (2012) var det första att handla om ett specifikt historiskt skeende. 

För det senare albumet tog bandet hjälp av Bengt Liljegren, adjunkt i historia. I början av 2019 lanserades Youtubekanalen Sabaton History Channel där bakgrunden till Sabatons sånger berättas, oftast av Indy Neidell som är en svensk-amerikansk skådespelare och dokumentärmakare – ett samarbete med dokumentärfilmsskaparna TimeGhost.

Under 2019 och 2022 gavs albumen The Great War respektive The War to End All Wars ut vilka handlar om första världskriget från flera perspektiv och på olika fronter. Sångtexterna beskriver ofta krigets fasor, inte sällan från soldaternas perspektiv, och är av naturliga skäl inga fullständiga redogörelser. Men med extramaterial, som exempelvis avsnitt av Sabaton History Channel, sätts sångerna i en kontext där konflikternas bakgrund kan bli begriplig eller där en historisk persons situation bättre kan förstås.

Sabatons folkbildande insats sker på flera plan. Deras musik handlar ofta om historiska händelser som många människor inte hört talas om. De går utöver vad som kan förväntas av musikartister för att se till att deras texter är korrekta, något till och med en del journalister har svårt att leva upp till. Med extramaterial ger de sin publik mer information än vad som ryms i en sångtext. 

Därtill sjunger de inte om en enskild nations historia utan anlägger olika perspektiv, vilket är en viktig del i att förhålla sig vetenskapligt till ett material.

Genom att vara tydliga med att de själva inte är historiker utan förlitar sig på experter visar de på en insikt som även akademiker ibland brister i, nämligen den att vara medveten om var gränserna för den egna kunskapen går. I intervjuer och extramaterial framgår även att historia är ett ämne där vårt vetande förändras med nya upptäckter och man måste vara beredd på att ändra sig när nya data framkommer. Även det är grundläggande för all vetenskap.

Sabaton påpekar att historia inte sker i ett vakuum utan att händelser måste sättas in i ett sammanhang för att blir historisk kunskap. Ett exempel på det är deras album om första världskriget som sträcker sig från skotten i Sarajevo till freden i Versailles.

Slutligen når hårdrocksbandet Sabaton många som tidigare kanske inte varit intresserade av historia. När lyssnaren lär sig att berättelserna som återges i låtarna har hänt på riktigt ger det en helt annan dimension till musikupplevelsen.

Om lyssnaren väljer att lära sig mer efter att ett intresse väckts, så ger Sabaton en bra grund till att tänka kring historia på ett källkritiskt och vetenskapligt sätt.