Se dig själv under Ghost spelning på Ullevi!

Cool 360 graders bild från Ghost uppträdande på Ullevi i går. Vrid på telefonen för att se om du kan hitta dig själv i publikhavet.

Liked it? Take a second to support Magnus Blomqvist on Patreon!