Se Slayer! På bio!

Den 6 November kommer Slayer – ”The Repentless Killogy” visas på 1500 biografer världen över. I samma anda som Metallica och Mötley Crüe också naturligtvis simultant. Läs hela inlägget här 👇

Liked it? Take a second to support Magnus Blomqvist on Patreon!