”Skid Row – ”18 And Life” Live at Moscow Music Peace Festival 1989”.

I dag är det 30 år sedan Skid Ros släppte monsterhiten ”18 & Life”. Så här såg det ut på Moscow Music Peace Festival samma år,

https://youtu.be/JU9prp9AgAc

Liked it? Take a second to support Magnus Blomqvist on Patreon!