SOTO kommer till Sverige på sin Origami World Tour 2019.

Stockholm, Göteborg och Linköping är städerna Jeff Scott Soto stannar till på under sin kommande världsturné.

Liked it? Take a second to support Magnus Blomqvist on Patreon!