Teaser från Clawfinger

Om ni som jag sprang omkring och sjöng/skrek ”When I grow up, there will be a day, when everybody has to do it… MY WAY!” så är ni nog lika spända som mig när ni ser och hör detta! /The Poser

Liked it? Take a second to support Pauline Pousar on Patreon!