The Dead Daises ger sig ut på Europa turné.

Med nya medlemmar och nytt album är det dags för The Dead Daises att i sommar ge sig ut på stor Europa turné. Inga Sverige datum ännu men vi får hoppas att det tillkommer.

Liked it? Take a second to support The Maloik Rock Blog on Patreon!