The Dead Daisies på gång med cover album.

Vi vet inte mer än vad länken beskriver ännu men vi återkommer naturligtvis framöver när mer information finns tillgänglig.

Liked it? Take a second to support Magnus Blomqvist on Patreon!