The Final Show! Se unika bilder från sista konserten med orginalmedlemmarna i Van Halen. Nuremberg Tyskland 2 September 1984.

Liked it? Take a second to support The Maloik Rock Blog on Patreon!