The Night Flight Orchestra – ”Aeromantic” Part 1-5.

The Night Flight Orchestra har under senaste veckan bjudit på en miniserie på fem olika delar tillsammans med gitarristen David Andersson inför kommande album släppet. Här samlar vi alla i fem delar i ett inlägg.

Part 1: Check In.

Part 2: Meet The Cabin Crew.

Part 3: Flight Preparations.

Part 4: Take Off

Part 5: Arrivals.

Liked it? Take a second to support Magnus Blomqvist on Patreon!