”The Tunnel — Ghost – Dance Macabre (Live Acoustic)”

Det är något speciellt med att få höra en riktigt bra låt akustiskt framförd.

Liked it? Take a second to support Magnus Blomqvist on Patreon!