Thin Lizzy – ”Bad Reputation” 42 år.

Bad Reputation är det åttonde studioalbumet av den irländska rockgruppen Thin Lizzy, utgiven 2 september 1977 av Mercury Records. Gitarristen Brian Robertson kunde på grund av en handskada inte medverka helt på albumet. Dancing in the Moonlight (It’s Caught Me in It’s Spotlight) släpptes som singel.

Liked it? Take a second to support Magnus Blomqvist on Patreon!