This is the setlist from the first night of Queen + Adam Lambert’s Rhapsody tour | Louder

Det finns setlists och så finns det setlists. När Queen nu ger sig ut på ny Nordamerika turné gör de det med 30! låtar i sin och det är en imponerande läsning minst sagt. Det här hade vi gladeligen satt både bil och hus i pant för att få se på en scen i Sverige sommaren 2020!

https://www.loudersound.com/news/this-is-the-setlist-from-the-first-night-of-queen-and-adam-lamberts-rhapsody-tour

Liked it? Take a second to support Magnus Blomqvist on Patreon!