Två svenska band strider om chansen att få medverka på ”The KISS Kruise Soundcheck” under ”The KISS Kruise IX”.

Captain Black Beard och Frontback har båda chansen att få spela under The KISS Kruise IX! Tre av tio kvarvarande band kommer få åka med och få sitt livs chans. Klicka på länken och gå in och rösta på våra svenska band och ge dem chansen de så väl förtjänar!

http://www.thekisskruise.com/soundcheck/

Liked it? Take a second to support Magnus Blomqvist on Patreon!