UFO – ”No Place To Run” 40 år.

No Place to Run är ett album av UFO, utgivet 8 januari 1980. Det var UFO:s första skiva utan gitarristen Michael Schenker, som hade hoppat av ett år tidigare och ersatts av Paul Chapman. I övrigt är det samma bandmedlemmar som 1977-1979. Stort grattis på 40 års dagen 🤘

Liked it? Take a second to support Magnus Blomqvist on Patreon!