Värmländsk rock från Arvika skogarna med influenser från Bruce Springsteen och Tom Petty. Här är By Lightning ⚡

By Lightning är:

Sång/Gitarr: Alex Haglund

Bas: Jimmy Dahlgren

Orgel: Emil Solberg Wachenfeldt

Trummor: Pär-Anders Zetterberg

Liked it? Take a second to support The Maloik Rock Blog on Patreon!