Vi minns Jani Lane.

Följ länken till den officiella sidan för Warrant och lämna en kommentar till minne av Jani Lane som så tragiskt gick bort den 11 augusti 2011. Borta men aldrig glömd ♥️

Liked it? Take a second to support Magnus Blomqvist on Patreon!