Vilka låtar var bäst 2018 och vilka är bäst under 2019.

Om det råder det ju alltid delade meningar om.

Redaktör Romedahls playlist med 2018 bästa låtar (enligt honom) finns på Spotify.

God lyssning.

Tryck här för att lyssna.

Och 2019 års playlist börjar nu också fyllas på med ny musik.

Playlisten hittar du här

Liked it? Take a second to support Ulf Romedahl on Patreon!