Den australiensiska rocktrion Sonic Circus ska släppa album och inför detta släpper de den 14 augusti singeln Aeroplane. Bandet kombinerar det bästa av modern melodisk prog med en stor dos funk och skapar ett riktigt skönt rockigt sound.  

Låten börjar med ett vansinnigt snyggt ljud. Vi hör enkelt trumkomp med en skönsjungande gitarr som växer fram till ett tungt riff som startar upp ungefär som ett flygplan gör. När det hela river igång får vi höra ett rent och enkelt rocksound med lite 90-talsinfluenser i dess bästa bemärkelse. Låten har en skön tyngd, basen ligger lågt och hörs tydligt ihop med gitarren, det skapar en väldigt tydlig och skön tråd i melodin. Sången får mig åter igen att tänka på 90 talet där vi fick upp öronen för några av de vackraste rock och grungerösterna genom tiderna. Här finns en riktigt snygg ton utan att förlora tyngden som krävs för att ta plats i ett rockband. En bit in i låten spelas ett helskönt break där man tonar ner allt men ändå låter alla ta plats och höras. Det finns tydliga progressiva influenser som skapar en perfekt miljö för den rockigare känslan att landa i, det gör det möjligt för den rena och uttrycksfulla rösten att inte bara bygga ljudbilden utan också lyfter melodierna som bär fram varandra genom låten.

Det är något med den här låten som sticker ut, det är svårt att sätta fingret på vad det är men det är något med melodin och framförandet av helheten som tar plats som en av de bästa nya låtarna jag hört i år!

Produktionen är vass, det märks att de lagt ner tid på att få en ljudbild där alla har en identitet men blir en enhet som låter jäkligt bra rent ut sagt. Det är inte utan att jag ser fram emot nästa singel!

Band: Sonic Circus
Singel: Aeroplane
Datum: 2020-08-14

Betyg:

Review – Sonic Circus – Airplane

The Australian rock trio Sonic Circus will release an album and before this they will release the single Aeroplane on August 14th. The band combines the best of modern melodic prog with a large dose of funk and creates a really nice rocking sound.

The song starts with an insanely nice sound. We hear simple drum accompaniment with a singing guitar that grows into a heavy riff that starts up much like an airplane does. When it all starts, we hear a clean and simple rock sound with a bit of 90s influences in its best sense. The song has a nice weight, the bass is low and is clearly heard together with the guitar, it creates a very clear and nice thread in the melody. The vocals make me think again of the 90’s where we got our ears open for some of the most beautiful rock and grunge voices of all time. Here we hear an awesome tone without losing the weight required to take a place in a rock band. A bit into the song, a sweet break is played where you tone down everything but still let everyone have their place and be heard. There are clear progressive influences that create a perfect environment for the rockier feeling to land in, it makes it possible for the pure and expressive voice to not only build the soundscape but also elevate the melodies that carry each other through the song.

There is something about this song that stands out, it is difficult to put your finger on what it is but there is something about the melody and the performance of the whole that takes place as one of the best new songs I’ve heard this year!

The production is sharp, it is noticeable that they spent time getting a sound image where everyone has an identity but becomes a unit that sounds damn good to put it bluntly. I´m already looking forward to the next single!

Band: Sonic Circus
Singel: Aeroplane
Releasedate: August 14th 2020

Grade: 10/10

/P “The Poser” Pousár